Best Shot logo

S4GAN Fanbus

Slovak Telekom • 2016, Tour de France

road trip / zájazd - incentíva pre zákazníkov S4GAN Fanbus VIP Vianočný koncert