Slovak Telekom Golf Season 2016

Slovak Telekom2016

organizácia korporátneho golfového turnajaČSOB Prestige Cup 2016Slovak Telekom Golf Season 2016