Best Shot logo

Novoročný večierok pre zamestnancov

ČSOB • 2016, Bratislava

vianočný večierok - zamestnanecký event Novoročný večierok pre zamestnancov S4GAN Fanbus