Best Shot logo

Novoročný večierok pre zamestnancov

ČSOB • 2015, Bratislava

zamestnanecký ples, resp. novoročný večierok pre zamestnancov Vlak: Event pre VIP klientov Novoročný večierok pre zamestnancov