Best Shot logo

Novoročný večierok pre zamestnancov

ČSOB • 2014, Bratislava

Novoročný večierok pre zamestnancov Predstavenie Galaxy S5